Επιτάχυνση των ερευνών για εξόρυξη φυσικού αερίου

Καλή η 4η βιομηχανική επανάσταση αλλά για να δουλέψουν οι μηχανές χρειάζεται και καύσιμο, οπότε τι πιο σύνηθες από το να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε την Ελλάδα ως χώρα παραγωγό φυσικού αερίου;