Ζωή πιτήδεια φαγητό απ’ τα σκουπίδια

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν να τελειώσουν οι λαϊκές για να «προλάβουν» τα καλύτερα σκουπίδια από τους κάδους