Πρώτοι ξανά στις παραβάσεις

Γιατί στην Κρήτη βγαίνουμε πρώτοι και μάλιστα με διαφορά σε αριθμό τροχαίων παραβάσεων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα;