«Βράζει» ο κόσμος από την ακρίβεια

«Βράζει» η κοινωνία με την ακρίβεια και ότι κι αν λένε οι κυβερνώντες, αυτοθαυμαζόμενοι, για τα μέτρα ανακούφισης που έχουν πάρει, ο κόσμος τ’ ακούσει βερεσέ…