Έργα πιο πρόχειρα και από την ίδια την προχειρότητα

Υπήρξε μελέτη γι αυτό το έργο και τι προέβλεπε για τα πρανή του δρόμου;