Μας έκοψαν και το αέριο stop

Το «βοήθημα» των 12 ευρώ ανά μήνα, πόσο τελικά θα βοηθήσει σε μία περίοδο που οι τιμές θα αυξηθούν ραγδαία, λόγω των γνωστών πλέον πρακτικών;