Διακοπές κλείσατε;

Αυτός είναι ο ορισμός του καπιταλισμού. Να ζεις σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες, και εκατομμύρια καταλύματα και να μην μπορείς να πας διακοπές…