Το προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν

Γιατί θα πρέπει τώρα να δίδονται σχεδόν 7 εκ ευρώ για εργασίες που έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αρχικής κατασκευής του δρόμου Ηράκλειο-Βιάννος;