Μα δεν έχει παραδοθεί ο δρόμος!!!

Έχει παραδοθεί ο δρόμος ή απλά ακόμα δεν υπάρχει υπεύθυνος για τα προβλήματα;