Άξιος (;) ο αρχηγός

Η θητεία του κ. Καραμαλάκη σηματοδότησε μία από τις περιόδους ισχυρότερης αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας των τελευταίων χρόνων, καθώς ο συνδυασμός με την υπουργία Χρυσοχοϊδη ήταν καταλυτικός…