Η AGB δεν βγάζει νικητή. Οι κάλπες βγάζουν…

Όλος αυτός ο τηλεδημοσιογραφικός συρφετός και πολύ περισσότερο οι τηλεπερσόνες αποτελούν πρόσωπα απαξιωμένα στα μάτια της κοινωνίας και δεν είναι σε θέση ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να επιβάλλουν την ατζέντα…